Het platform Mijn VoorleesExpress

Opdrachtgever: Stichting VoorleesExpress

De VoorleesExpress zet zich in voor kinderen met een taalachterstand. Een half jaar lang komt er wekelijks een vrijwilliger bij een gezin thuis om voor te lezen. Dit gebeurt met behulp van ruim 5000 vrijwilligers in 252 steden en dorpen in Nederland.

Project

De VoorleesExpress wil groeien qua bereik en de kosten per gezin reduceren. Het platform Mijn VoorleesExpress maakt dit mogelijk. Een interactieve omgeving die het proces van de voorlezers en coördinatoren ondersteunt en de stichting meer inzicht geeft. Sinds 2015 wordt er door Kaliber met een multidisciplinair team aan het platform gewerkt.

Deliverables

De VoorleesExpress heeft zelf een traject opgestart waarin de klantreis in kaart is gebracht, dit was het vertrekpunt om de volgende onderdelen te realiseren:

  • Uitwerken van de flows
  • Gebruikerstests
  • Interaction design
  • Technische realisatie van het platform

Na 2015 is er doorontwikkeld en zijn er verschillende optimalisaties doorgevoerd.

Effect

Het effect is spectaculair! Mede dankzij het platform was het mogelijk het aantal steden waarin de VoorleesExpress actief is te verdubbelen. Het bereik in 2018 is gegroeid van 3000 naar ruim 5200 gezinnen terwijl de kosten per traject zijn gehalveerd! In 2017 is het platform doorontwikkeld voor Het begint met taal, een stichting die vrijwillige taalcoaches koppelt aan anderstaligen.

  • “Jasper hield het team en ons als opdrachtgever scherp gedurende het project. Was kritisch op de keuzes die gemaakt werken en kwam met slimme oplossingen. Dankzij Jasper hebben we een product wat inmiddels een onmisbaar onderdeel is van onze stichting.”

    - Manon Wouters – Product Owner Mijn VoorleesExpress -