Privacy & Cookies

JasperCeelen.pm gaat zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om.

jasperceelen.pm verwerkt je persoons-gegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voornaam en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer, vast of mobiel
  • Email adres

jasperceelen.pm bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens zijn verzameld. Deze doelen zijn, een klant-bureau-relatie of de wens om onze ontwikkelingen en nieuws te kunnen volgen middels emailings of andere vormen van communicatie.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.

Privacybeleid

Verwerking van je persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens.

jasperceelen.pm draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

jasperceelen.pm verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het onderhouden van de klant-bureau-relatie en het kunnen geven van adviezen
  • het afhandelen van je betaling
  • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamematerialen
  • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Wij zullen je gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij daartoe aanleiding is en het ook in je eigen – gekozen – belang zal zijn; of als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In dat geval zullen wij dit expliciet vermelden. Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door jou passief of actief verstrekte gegevens.

Je hebt de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien en bij eventuele onjuistheden te laten corrigeren.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

jasperceelen.pm spant zich in te waarborgen dat de personen die afgebeeld staan in onze uitingen goedkeuring hieraan hebben verleend. Indien je hierover vragen of klachten hebt, dan kun je deze mailen naar: post@jasperceelen.nl
jasperceelen.pm behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Dus kijk er af en toe naar, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Cookiebeleid

Google Analytics

Deze website kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om te kunnen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. jasperceelen.pm heeft met Google Inc een bewerkersovereenkomst gesloten. Voor deze site is ‘gegevens delen’ uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics Cookies.

Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van je bezoekinformatie door Google (d.w.z. het gebruik van de website, de informatie die je webbrowser aan ons verstrekt en je IP-adres waarvan het laatste octet is gemaskeerd). Google Inc. voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen je daarvoor op de algemene voorwaarden van Google Inc.

WordPress

Deze website draait op WordPress, een CMS (content management systeem) dat is ontwikkeld door Automattic. Tijdens je bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door je browser worden ondersteund. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen je daarvoor op de algemene voorwaarden van Automattic.